LI Partners

Ledarskap & Individuell Utveckling

Vad Jag Erbjuder

Kompetensprogram:
Jag hjälper Er gärna att skräddarsytt bygga just ert kompetensprogram som ska bidra till ert resultat. Jag samarbetar dessutom med leverantör som kan erbjuda ett mycket välrenommerat systemverktyg.

Chefsutveckling:
Planera och genomföra chefsutveckling. Jag har bred och lång erfarenhet av sådana program. Där jag själv deltagit som utbildningsledare i ämnen som ”Beteendeprofiler. Kommunikation. Vision-Mål. Från Vision till handling. Tankens kraft. Situations- och individanpassat Ledarskap. Coachande ledarskap. Gruppdynamik. M.m." Pedagogiken bygger på upplevelsebaserade övningar varvat med teori.

Förhandlings- och arbetsrättshjälp:
Jag kan ge er förhandlingsbiträde eller rådgivning. Jag är inte juristutbildad men har skaffat mig stor erfarenhet genom alla förhandlingar och arbetsrättssituationer jag stött på i min yrkesroll.

Säljutbildning:
Jag kan hjälpa Er med att skräddarsy säljutbildningar utifrån just era behov. Jag har arbetat med en särskild modell för säljprocessen som jag tror är allmängiltig i många branscher; "Säljande Service" för att markera att sälj handlar inte enbart om teknik utan i minst lika hög grad kring beteenden och kommunikation.

Inspirationsföreläsningar:
Jag kan hjälpa Er med att skapa inspiration för era anställda. Inom ämnesområden såsom. ”Tankens Kraft. Mitt eget ansvar för attityd. Positivt Tänk. Modets och Uthållighetens betydelse för resultatet. Hur få visioner och mål till handlingar."

Försäljningsstöd och Lokala events:
Jag har jobbat mycket nära försäljningsorganisationen med att skapa lokala kundevents av olika slag. Inte primärt att göra det själv utan att genom ramar, mallar, stöd ge anställda inspiration och mod att jobba med proaktiv försäljning. Erfarenheter av proaktiv försäljning skapar alltid större säkerhet i ”ordinarie” kundmöten.