LI Partners

Ledarskap & Individuell Utveckling

Om mig

Min yrkesmässiga bakgrund:
Min avslutande anställning före pension var 15 år som nordisk HR-chef inom resebranschen. Dessförinnan har jag under några år jobbat som försäljningschef inom grossist, ett 10-tal år som personalchef i livsmedelsbranschen och drygt 10 år inom offentlig verksamhet. Jag har dessutom på uppdragsbasis varit föreläsare vid pedagogiska institutionen vid universitet.

Min person:
Omdömen som jag fått höra är min drivkraft och förmåga att jobba mot mål och vision. Min förmåga att inspirera och skapa engagemang för det som skall göras har särskilt framhållits. Att medarbetare har "lyft" sig och skaffat uthållighet och mod att göra saker som man kanske inte har gjort förut eller som man tidigare har varit lite rädd för.
Sådana omdömen har uppmuntrat mig till att även fortsättningsvis efter pension - genom temporära konsultprojekt - kunna vara en resurs för organisationsutveckling, chefsutveckling, individuell utveckling.