LI Partners

Ledarskap & Individuell Utveckling

LI Partners

Konsultföretaget LI Partners står för olika betydelser. "LI" symboliserar en viss tonvikt på "Ledarskap och Individuell Utveckling. "Partners" markerar att relationen Kund-Konsult bygger på ett partnerskap.

Konsultföretaget är bildat utifrån syftet att på deltidsbasis ta uppdrag av enbart temporär och kortvarig karaktär. Jag har i grunden lämnat arbetslivet genom pension och har numera huvudsaklig fokus på barnbarn och familj samt att prioritera aktiviteter som det kanske inte alltid fanns samma tid för tidigare. Men jag vill gärna fortfarande ta viss del i arbetslivet.
Jag har under livet samlat på mig olika privata och arbetsmässiga erfarenheter. Med lyckade insatser som såväl skapat resultat som gjort mig stolt. Men också med tillkortakommanden och ibland rena misstag. Som jag haft anledning att reflektera över och sedan göra det bättre. Under framför allt mina senaste femton år i arbetslivet har jag haft möjlighet att använda sådana lärdomar och erfarenheter till att praktisera nya tankegångar och ge mitt bidrag till en härlig utveckling i det företag jag tillhörde.

Sådan erfarenhetsbank kan kanske bli en tillgång för Er i Ert företag. Under fliken ”vad jag erbjuder” på denna hemsida kan du läsa mer om vad jag kan göra för Er.